Koalisjonen for sjeldne sykdommers seminar om sjeldenfeltets historie

| |

Koalisjonen for sjeldne sykdommer kunne den 26. August invitere til seminar om sjeldenfeltet og dets historie. 

Seminaret startet med en samtale, moderert av Kristian Kristoffersen, mellom Arvid Heiberg og Lisbeth Myhre. Her snakket man om hvordan sjeldenfeltet hadde utviklet seg siden 70-tallet, hvilke utfordringer man hadde da, og hvordan disse står opp mot de utfordringene man ser i dag. 

Deretter ble det holdt innlegg om arbeidet med Nasjonal strategi for sjeldne sykdommer av Arne Lindstad fra Helsedirektoratet og om Rare 2030 av Rebecca Tvedt Skarberg fra Nasjonal Kompetansetjeneste for Sjeldne Diagnoser.  

Lenke til arrangementet er nedenfor:

https://www.youtube.com/watch?v=3fX6CyycTV8