Arrangementer

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser definerer diagnoser som forekommer hos færre enn ca. 2700 individer – eller 1 per 2000 innbygger i Norge som sjeldne sykdommer.

Koalisjonen til Arendal 2021

| |

Les mer

Koalisjonen for sjeldne sykdommers seminar om sjeldenfeltets historie

| |

Les mer

Koalisjonen for sjeldne sykdommer deltar på Arendalsuka 2019

13.08.2019 | 08:30 - 10:00 | Rederihuset i Pollen

En tydelig brukerstemme på sjeldenområdet - hva kan vi lære av Danmark?

Les mer

Koalisjonen deltar på Arendalsuka 2018

16.08.2018 | 08:00 - 10:00 | Tyholmen Kolonial

Koalisjonen for sjeldne sykdommer arrangerer et frokostmøte om strategien for sjeldne sykdommer.

Les mer