Ny rapport om samfunnskostnadene knyttet til sjeldne diagnoser!

Koalisjonen for sjeldne sykdommer var tilstede under årets Arendalsuke, og arrangerte et lanseringsmøte med en helt ny rapport. Norge har siden midten av 1970-tallet jobbet systematisk med å bygge opp gode tjenester som sikrer at de som lever med en sjelden tilstand får et helsetilbud som ser pasientene i et livsløpsperspektiv. Samtidig er feltet i…

Les mer