Faksimile fra Dagens Medisin 09.2017

Frykter dårligere tilgang til legemidler mot sjeldne sykdommer