Kronikk om den nye definisjonen på sjeldne sykdommer

Kronikk av Arvid Heiberg, overlege, professor emeritus, Avdeling for medisinsk genetikk, Oslo universitetssykehus, Lilly Ann Elvestad og Ingunn Westerheim (FFO)