Sak i Dagens medisin etter høring i Helse og omsorgskomiteen

Sak i Dagens medisin etter høring i Helse og omsorgskomiteen