Sjelden strategi for livsviktig kunnskap

Kronikk av Kristian E. Kristoffersen, direktør på Frambu kompetanse senter for sjeldne sykdommer